Tourism and Environment

 

İlçemizde mevcut durumuyla turizm gelişmemiştir. Ancak Biga ilçesi milattan önce 480 yılında kuruluşuyla birlikte Biga mülki hudutları içerisinde kalan Karabiga Beldesinde PİRİAPOS ve Kemer köyünde PARİON antik şehirleri bulunmaktadır. Ayrıca 191 yılında Büyük İskender ile Yunan ve Roma savaşlarının (Granikos) savaş alanı Biga Kocabaş Çayı üzerindedir.

Ayrıca eski Roma’dan kalma çoğunluk olarak Gümüşçay Beldesi hudutlarında kalan bir çok alanda tümülüsler(oda mezarları) bulunmaktadır.

Biga merkezde kültür ve tabiat varlığı olarak koruma altına alınan tarihi eser niteliğinde bazı önemli değerler bulunmaktadır. Bunlar;

·                                 Çarşı Cami ve Büyük Şadırvan

·                                 Ulu Cami

·                                 Kurşunlu Cami

·                                 Mehmet Rüştü Irmak Konağı

·                                 Halimbey Konağı

·                                 Biga Şehitliği Giriş Kapısı ve Kaidesi… v.b.

Biga 72 km. Marmara sahiliyle Gönen-Denizkent’ten, Lapseki-Gürece istikametinde Karabiga Beldesine kadar genellikle düz olup, doğu-batı doğrultusunda uzanır. Bu uzantı kumsal bir kıyı şeridi oluşturur. Karabiga beldesinde kuzeye ve hafif doğuya kıvrılarak, doğal bir liman oluşturur. Kale Burnu’ndan, İnce Burun’a kadar güney-kuzey yönüne uzanan kıyı daha sonra doğu-batı doğrultusunda Aksaz, Papaz ve Sarıburun çıkıntıları ile göze çarpar. Daha sonra gelen Kemer Burnu’nda güneye kavis veren kıyı kuzey rüzgarlarına karşı doğal ve tarihi Kemer Limanını oluşturur.

Karabiga-Kemer arası kıyı oldukça girintili çıkıntılı olup yer yer kıyı kordonu ve yer yer küçük koylara rastlanır.

Genel olarak görsel değeri yüksek sahiller ve doğa-deniz, yeşil-mavi bir aradadır.

Tarım alanları dışında ilçede 5.299 hektar ormanlık arazi mevcuttur. İlçede turizme cevap verecek otel, motel, pansiyon ve kamplar yeterli düzeyde değildir. Yalnızca İl Özel İdaresinin mülkiyetinde olup, özel sektör tarafından işletilen 44 odalı termal kaplıca tesisleri 2008 yılı başından itibaren etkili bir biçimde hizmet vermektedir.

İlçemizde turizm ve çevre potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir.

Biga sahilleri, ovaları, akarsuları, gölleri, dağlarıyla muhteşem bir doğal zenginlik potansiyeli oluşturur.

Özellikle Kalafat Köyü’nün hudutları içerisinde bulunan Nilüfer Gölleri ayrıcalıklı özellik arzeder. Yüzeyleri nilüfer çiçekleriyle kaplı göl kümeleri adeta Biga’nın Abant’ı denilebilecek güzellik arzeder.


Join Our Mailing List
By using the form, you can join our mailing list and be instantly informed about innovations and announcements.