Force Majeure Certificate

MÜCBİR SEBEP BELGESİ

 

Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir.

 

Mücbir sebep belgesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda muamelat yönetmeliğinin 29. maddesine göre düzenlenir. Söz konusu belge Belirli bir süre için ithal edilen; ancak süresi içinde ihraç edilemeyen malların yurtta kalış sürelerinin uzatılması için düzenlenen belgedir.

 

Müracaat için istenilen belgeler

  •  Dilekçe ve  Müracaat Formu
  •  Gümrük giriş Beyannamesi

Detaylı Bilgi İçin: bigatso@tobb.org.tr


Join Our Mailing List
By using the form, you can join our mailing list and be instantly informed about innovations and announcements.