Providing Information About Member Companies

Ticaret Sicili Tüzüğü'nün aleniyet maddesi uyarınca, herkes ticaret sicilindeki yazıları ve tescil muamelelerinin dayandığı dilekçe, beyanname, senet, vesikalar ve ilanların yayınlandığı gazeteler gibi odamızda kayıtlı üyelere ait bilgileri inceleyebileceği gibi ve bunlara ait vesikaları da isteyebilir. 


İnceleme ve vesika talebinde bulunan kişilerin taleplerini dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. 


Kişilerin vesika talepleri olduğu taktirde, harç mükellefiyetini yerine getirmeleri gerekmektedir. Harç Mükellefiyeti, Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından vergi dairesine yatıttırılır.


Join Our Mailing List
By using the form, you can join our mailing list and be instantly informed about innovations and announcements.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.