İhracat Evraklarının Onaylanması

İhracat evraklarının onaylanmasında hizmeti talep eden firmanın Odamız üyesi olması göz önüne alınır. Odamız üyesi olmayan ve Biga ilçe sınırları dışında yer alan bir odaya kayıtlı firmanın talebi ise, firmanın bağlı bulunduğu odadan getireceği oda sicil suretine bağlıdır. Bu belgenin de işlemin yapıldığı tarihli olması gerekmektedir. 


5174 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereğince ihracat evraklarının tastikinden odamızca hiçbir ücret alınmamaktadır. 


Firmaların ihracat evraklarının onaylanması esnasında, firmalardan dilekçe talep edilmektedir. Gerek görülmesi halinde ayrıca ihracata konu olan mal ile ilgili belgelerde istenebilmektedir. 


Üyelerin ihracatla ilgili Menşe şahadetnamesi, Form A, A.TR ve EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, İhracat Faturası, çeki listeleri vesair ihracat evrakları tasdik edilir. Tasdik edilen evrakların bir nüshası veya fotokopisi arşivlenmek üzere alınır. Her ihracat işleminde fatura onayı istenmese dahi, Odanın kendi kayıtları için faturanın fotokopisi istenir. A.TR Belgesinin tasdikinde eşyanın menşeine ilişkin bir taahhütname alınır.  


Bu belgelerin tamamı Odamızdan temin edilebilir


A.TR Dolaşım Belgesi :

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan sanayi ürünleri ya da işlenmiş tarım ürünleri ihracatında gümrük indirimi veya muafiyetinden faydalanmak için doldurulur. Bu ülkeler; Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, İsveç, Finlandiya, Avusturya, Portekiz, İspanya, Yunanistan, İrlanda ve Danimarka'dır.


A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenebilmesi için ihraç eşyasının Serbest Dolaşımda bulunması gerekir. Serbest Dolaşımdaki Eşya; Türkiye veya Topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye yada Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.


İşlenmiş Tarım Ürünleri, Tarife cetvelinde yanlarında (+TAR) ibaresi bulunan mallar olarak belirlenmiştir.


EUR.1 Dolaşım Sertifikası : 

EFTA ülkeleri olan, İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan İsrail, Macaristan, Romanya Bulgaristan, Makedonya, Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya, Slovenya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri ile yapılan karşılıklı ticarette gümrük indirim veya muafiyetinden yararlanmak için doldurulur. EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenebilmesi için eşyanın 18 Ocak 2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Menşe Yönetmeliği ve ilgili ülkelerle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları protokollerinde yer alan hususlara göre ya Türk menşeili olması ya da belirtilen kurallar çerçevesinde Türk Menşei kazanmış olması gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerine Tarım ürünleri ihracatında, eğer mal Türk menşeili ise yine EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Tarım ürünleri Tarife cetvelinde yanlarında (T) ibaresi bulunan mallardır.


FORM-A (Özel Menşe Şahadetnamesi) : 

Genel preferanslar sistemine dahil Japonya, Yeni Zelanda, Kanada, Avusturalya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna'ya yapılacak Türk menşeli malların ihracatında bu ülkelerin uyguladığı gümrük indirimi/muafiyetinden yararlanabilmek için doldurulan bir belgedir. İhracat Rusya Federasyonu, Japonya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'ya yapılıyorsa Form A özel menşe şahadetnamesinin, Oda tasdikinden sonra, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine'de (Mithatpaşa cad. No:18/3 Kızılay-ANKARA veya Batı Karadeniz Bölge Müdürlğü Cumhuriyet Mey. Özel İdare İşhanı KA-2 SAMSUN) resmi tasdikinin yaptırılması gerekir.


A.TR Dolaşım Sertifikalarının yanlışlık, unutulma veya ihmal veya İthalatçı gümrük idaresi tarafından teknik nedenler gerekçe gösterilerek kabul edilmemesi, sonucunda fiili ihracattan sonra düzenlenmesi


Firmanın A.TR Belgesini yeniden düzenlenmesini gerekçe ile gösteren bir dilekçesi

EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının yanlışlık, unutulma veya ihmal sonucunda fiili ihracattan sonra düzenlenmesi:


Firmanın Odaya hitaben gerekçeli dilekçesi

İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ve ekleri (fatura, çeki listesi)

EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi durumunda, belgenin ikinci nushasının düzenlenmesi:


Firmanın Odaya hitaben gerekçeli dilekçesi

Yeni düzenlenen EUR. 1 belgesi


Kolay İhracat web sitesi:

Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.