Hakkımızda

BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ

   Biga Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin müşterek gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni egemen kılmak ve meslek disiplinini korumak amacıyla 1973 yılında 5590 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre kurulmuş; kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşudur.

   Elimizde bir doküman bulunmamakla birlikte, ilçemizde 1930’lu yıllarda Ticaret ve Sanayi Odası olduğu o tarihli makbuzlardan ve belgelerden anlaşılmaktadır.1932 tarihli kayıt ücreti alındığına dair makbuz

   Odamız kurucu üyesi rahmetli Sayın Hüseyin Raif Uysal olup, ilk meclis başkanı rahmetli Sayın Tayyip DEMİRTAŞ ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli Sayın Tevfik Emin Başarır’dır.

   Odamız, etkinliklerini önce Bayram Sokak ve Çan Caddesi’nde kiralık binalarda sürdürmüştür. İnönü Caddesi’nde bulunan ve inşaatına 1985 yılında başlanmış olan üç katlı hizmet binamız 1989 yılında tamamlamış olup, 1986 yılından 2016 yılına kadar etkinliklerini burada bulunan kendi hizmet binasında sürdürmüştür.

   Odamız tarafından üyelerimize ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, yeni ve modern bir hizmet binası yapma ihtiyacı ortaya çıkmış ve İlçemiz İstiklal Mahallesi, Kevser Özengil Caddesi, Köşklübağ mevkiinde 2009 yılında alımı gerçekleştirilen arsa üzerine toplam inşaat alanı 3005 m² olacak şekilde hizmet binası yapımına 2012 yılında başlanmış ve 2016 yılı Eylül ayı itibariyle yeni hizmet binasında faaliyete başlanmıştır.

   Yeni hizmet binamızın zemin katında iki ayrı bağımsız bölüm kiralık işyeri olarak ayrılmıştır.

   Biga Ticaret ve Sanayi Odası halen 7 kişilik yönetim kurulu ve 24 kişilik oda meclisi tarafından yönetilmektedir.

  Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye`nin gerek tarımsal, gerekse sanayi üretimi açısından en hızlı gelişme bölgesi olan Güney Marmara`nın köklü bir ticaret ve sanayi odasıdır. Çanakkale ilinin tarihsel olarak ekonomik merkezi olan Biga; ilçe merkezindeki 55 bin, köyler ve beldeleriyle birlikte 100 bini aşan nüfusu ile, hizmetler sektörü açısından da bölgesel gelişmenin merkezidir.

   Türkiye ekonomisinin merkezi durumundaki İstanbul ve Kuzeybatı Marmara`nın artık tıkanma noktasına gelmesiyle birlikte, “Bigaulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgi odağı durumundadır. Bu hızlı değişim, başta bölgesel stratejik planlar olmak üzere, tarım ve çevre sorunları meydana getirmeden, planlı bir gelişmeye acilen ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda, yüzde 47`si orman alanı olan Biga, 108 köyü ve 2 beldesi ile Türkiye`nin önemli süt, et, çeltik, sebze ve meyve merkezi durumundadır. Bu durum Biga için "Türkiye`nin Hollanda`sı" deyimini ortaya çıkarmıştır.

   1973 yılından bu yana bölge ekonomisinin yönlendiricisi olan Biga Ticaret ve Sanayi Odası, 9 meslek grubunda toplam 1600’ün üzerinde kayıtlı üyeye sahiptir. Son 5 yılda üye sayısındaki yüzde 20 artış, kurumsal üyeliklerdeki yüzde 30 artış; bölgesel gelişmenin açık bir göstergesidir.

   Son yıllarda Türkiye`nin ilk on sıralamasında yer alan İÇDAŞ, “enerji, demir-çelik, tersane, liman ve çimentogibi yatırımları ile, yine Türkiye`nin ilk 500 büyük firması içinde hızla yükselen Biga merkezli DOĞTAŞ, “modüler mobilya ve yatakfabrikaları yatırımlarında Biga`yı tercih etmiştir. Hâli hazırda 35’i üretime geçmiş yerli ve yabancı sanayi tesisleri ile Biga Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcı boyutuyla gelişme seyrine bir göstergedir.

  Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak Güney Marmara`nın gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel yönlerden tanıtımı ve imajı açısındanBiga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı” her geçen yıl daha büyük bir rol üstlenmektedir. Yerel ve ulusal girişimcilerin kurumsal kimliklerini, ürün ve hizmetlerini tanıttıkları Biga Fuarı 22 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilmektedir. Biga Belediyesi’ne ait Kapalı Fuar Alanı’nda her türlü altyapı kolaylığı sunulmaktadır.

  Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak aşağıdaki kuruluşların kurucu ortağı ve/veya paydaşı durumundayız.

Biga Organize Sanayi Bölgesi,

Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş. (Trakya ABİGEM),

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. (GTİ).

   Biga Ticaret ve Sanayi Odası ayrıca, TR22 Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)`nın Kalkınma Kurulu Üyesidir.

   Bölgedeki sanayinin gelişmesiyle beraber, Odanın hizmet potansiyeli de artmaya başlamıştır. Artan hizmet potansiyelini karşılamak için Oda teknolojik altyapısı da şekillenmeye başlamıştır.

  2000 yılında odamız, gelişen teknoloji ve iletişim kaynakları göz önünde bulundurularak teknolojik altyapısını yenilemeye başlamıştır. 2003 yılında ise TOBB Web Modülü otomasyonlarına alt yapısını hazırlayarak geçiş yapmıştır. Bu aşamada artan potansiyelini karşılamak için alanında uzman yeni personel istihdamları yapılmıştır. 2004 yılında, üyeleri ile iletişimini güçlendirmek, Oda faaliyetlerini duyurmak, üyelerinin oda işlemlerinin bir bölümünü interaktif olarak yapabilmesi için dinamik içerik yönetim sistemini kullanarak bir web sitesi açmış ve üyelerinin hizmetine sunmuştur. Ayrıca onsekiz yıl boyunca aylık bülten (Biga Ticaret) çıkararak, posta yolu ile düzenli olarak üyelerine göndermiş olup, 2015 yılından itibareneko SANCAK” adıyla bölgenin sosyo-ekonomik nabzını tutan ve Odadan haberler veren 2.000 tirajlı dergi çıkarılmaya başlanmıştır. Yine Biga ve Biga Fuarı’nı tanıtmak amacıyla 2014 yılından bu yana fuar dergisi yayınlanmaktadır.

   1991 yılında Odamız, Biga’ya bir üniversite kazandırmak için çalışmalar başlatmış, bu doğrultuda siyasi otoritelerle yazışmalar yapmıştır. Odamızın da desteğiyle 1993 yılında Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Biga Meslek Yüksek Okulu’nun kurulması kararlaştırılmıştır.

   Küreselleşen dünyanın getirdiği şartlar ve rekabet ortamının doğması ile birlikte; Odamız yeni yönetim sistemlerine yönelmiş ve bu sistemleri kendine uygulama yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Katılımlı yönetim, üye memnuniyeti, stratejik yönetim gibi kavramların her geçen gün önem kazanması ile birlikte; odamız 2010 yılında kalite yönetim sistemini kendi bünyesinde uygulamaya başlamış ve 15 Mart 2011 tarihinde TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır. Bu, Odamızın geçirdiği en önemli dönüm noktalarından birisidir.

   Yıllardır var olan kültürü ile üyelerinin, toplumun ve ülkesinin çıkarlarını koruyan, problemlerine duyarlı olan ve gelişmesini destekleyen Odamız, bu yeni sistemle birlikte tüm bu uygulamalarını belirli bir sistematik haline getirmeye başlamıştır. Üye memnuniyetinin esas olduğu ve sürekli iyileşmenin hedeflendiği bu sistemle birlikte Odamız; üyelerinin görüş ve beklentilerinin saptanmasına daha da yoğunlaşmış olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

   Bunun ardından odamız 2011 yılında TOBB Akreditasyon Sistemine aday olmuştur. 2012 yılı itibari ile adaylık çalışmalarına devam eden Odamız, çalışmalarını ve faaliyetlerini akreditasyon kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandırmaya başlamıştır.

   2007 yılı itibariyle eğitim faaliyetlerine hız veren Odamız bünyesinde kurulan Girişimci Geliştirme Merkezi (GİGEM)’nde üyelerinin ve personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak için pazarlama, uluslararası ticaret, insan kaynakları gibi çeşitli konularda ücretsiz eğitimler vermektedir. Bunun yanında seminer ve çalıştaylar da organize eden Odamız eğitime sürekli olarak destek vermektedir.

  Üyelerinin memnuniyetini ölçmek ve beklentilerini tespit etmek