Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU

 

Kapasite Raporu Nedir?

 

Kapasite raporu; sınai üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 (İKİ) yıl geçerli olan bir belgedir.

 

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

 

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

 

 

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:

 

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

 

 

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı:

 

28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu,

 

6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

 

 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

 

Yatırım Teşvik Belgesi

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi,

 

Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

 

Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde

 

İhalelerde,

 

Kredi teminlerinde,

 

Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

 

Sanayi kapasite raporu otomasyon sistemi

 

01.02.2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış olan Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminde, Kapasite Raporlarında yer alan ürünler, ana makineler ve ana tüketim maddeleri, NACE kodlama sisteminden türetilmiş olan PRODCOM 2010 kodlama sistemi ile kodlanmaktadır.

 

Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta, kağıt, elden takip masraflarında oldukça azalma olmuş ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanarak işlemler oldukça kısa sürelere indirilmiştir. Böylece Kapasite raporlarının elektronik ortamda tutulmaları da sağlanmıştır.

 

 

Kapasite Raporlarının İncelenmesi ve Onaylanması

 

5174 sayılı Yasanın verdiği yetki, Oda Muamelat Yönetmeliği ve yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre odalarımızca düzenlenmekte olan kapasite raporları Birliğimizce incelenerek onaylanmaktadır.

 

 

Ülkemiz sanayi hakkında bilgi üretilebilecek yegâne veri tabanı konumunda olan Sanayi veri tabanının kaynağı Kapasite Raporlarıdır. Birliğimiz uzmanlarınca incelenip onaylanan kapasite raporlarında gerçekleştirilen en önemli değişiklik, kapasite raporlarında yer alan “Ürünlerin”, “Ana Üretim Makinelerinin” ve “Ana Hammaddelerinin” kodlanması işlemidir.

 

 

TOBB'a Ağustos 2010 tarihi itibariyle tüm odalarımız Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi (SKROS) üzerinden kapasite raporu göndermeye başlamıştır.

 

 

KAPASİTE RAPORU İSTEK FORMU

 

 

KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI

https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/KapasiteEsaslari.php

 

 

KAPASİTE KRİTERLERİ

https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/KriterIndex.php
KAPASİTE RAPORU ÜCRET BİLGİLERİ


BÜYÜK SANAYİ İŞLETMELERİ


T. Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdindeki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hesabına

IBAN: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

3750,00 (üçbinyediyüzelli) TL

Açıklama : Kapasite Raporu Onay Ücreti (firma unvanı ile birlikte)T. Vakıflar Bankası Biga Şube nezdindeki

Biga Ticaret ve Sanayi Odası hesabına

IBAN: TR27 0001 5001 5800 7293 6056 08

2500,00 (ikibinbeşyüz) TL

Açıklama : Kapasite Raporu Hizmet Bedeli (firma unvanı ile birlikte)KOBİ STATÜSÜNDEKİ SANAYİ İŞLETMELERİ


T. Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdindeki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hesabına

IBAN: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

3750,00 (üçbinyediyüzelli) TL

Açıklama : Kapasite Raporu Onay Ücreti (firma unvanı ile birlikte)T. Vakıflar Bankası Biga Şube nezdindeki

Biga Ticaret ve Sanayi Odası hesabına

IBAN: TR27 0001 5001 5800 7293 6056 08

2050,00 (ikibinelli) TL

Açıklama : Kapasite Raporu Hizmet Bedeli (firma unvanı ile birlikte)

 

 

Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.