Tescil İşlemleri

*BELGE TALEP DİLEKÇESİ


Tescil işlemleriniz öncesinde aşağıdaki adreslerden bizle iletişime geçmeniz rica olunur.

fbasaran@bigatso.org.tr

bdogan@bigatso.org.trHER TÜRLÜ İŞLEMDEN ÖNCE MUTLAKA MERSİS SİSTEMİNE GİRİŞ YAPILMALIDIR

DİLEKÇE MERSİS BAŞVURUSUNA YÜKLENECEK

                                                        GERÇEK ŞAHIS İŞLEMLERİ


GERÇEK ŞAHIS KAYIT BELGELERİ
1. Tescil Dilekçesi 
2. Taahhütname
3. Oda Kayıt Beyannamesi
4. 3 Adet Fotoğraf
5. Yevmiye Defteri Kapak Sayfa Fotokopisi
6. Vergi Levha Fotokopisi (Mükellefiyet Kaydı)
7. Kimlik Aslı veya Fotokopisi İle Müdürlüğümüze Başvurulacak
8. Mersis Sisteminden Başvuru Yapılacak
GERÇEK ŞAHIS UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BELGELERİ
1. Tescil Dilekçesi
2. Mersis Sisteminden Başvuru


GERÇEK ŞAHIS SERMAYE ARTTIRIMI BELGELERİ 
1. Tescil Dilekçesi
2. Mersis Sisteminden Başvuru


GERÇEK ŞAHIS İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ BELGELERİ
1. Tescil Dilekçesi
2. Mersis Sisteminden Başvuru
3. Vergi Dairesi Mükellefiyet Kaydı


GERÇEK ŞAHIS ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BELGELERİ
1. Tescil Dilekçesi
2. Taahhütname
3. Mersis Sisteminden Başvuru (Adres kodlarına geçildiği için ilk önce Mersisten başvuru yapılıp çıkan adres evraklara yazılmalıdır.)


GERÇEK ŞAHIS TERKİN BELGELERİ
1. Terkin Dilekçesi
2. Vergi Dairesi Terkin Yazısı
3. Mal Beyanı 
4. Mersis Sisteminden Başvuru

GERÇEK ŞAHIS ŞUBE KAYIT BELGELERİ
 1. Tescil Dilekçesi
 2. Taahhütname 
 3. Oda Kayıt Beyannamesi 
 4. Mersis Sisteminden Başvuru Yapılacak
 5. Kimlik Fotokopisi


 GERÇEK ŞAHISTAN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞ
 1. Dilekçe
 2. Tür değiştirme planı (yeni anasözleşme planın içinde yer alacak)
 3. Tür değiştirme raporu (yeni anasözleşme raporun içinde yer alacak)
 4. Yeni türün kuruluşuna ilişkin belgeler (Dilekçe, taahhütname, defter tasdikleri Müdürlüğümüzde yapılacak.)
 5. Tür değişikliği yapan firmaya ait Mali Müşavir Özvarlık Tespit Raporu ( Araçların şoförler odasından alınacak  gerçek değerleri ve gayrimenkullerin değerleme şirketinden tespit edilen değeri )
 6. Mali Müşavir oda belgesi
 7. Firmanın sicillere kayıtlı mal varlıklarına ilişkin beyan
 8. Mersis sisteminden tür değişikliği başvurusu yapılacak

                                                            LİMİTED ŞİRKET İŞLEMLERİ

       LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
      2.Anasözleşme (Onayı İşlemi Müdürlüğümüzde Yapılacak)
          3.Taahhütname 
      4.Oda Kayıt Beyannamesi
5.Ortakların Kimlik Asılları Gelecek (Ehliyet Kabul Edilmeyecek)
6.Defter Tasdikleri Müdürlüğümüzde Yapılacak. Defterler Müdürlüğümüz Tarafından Temin Edilmektedir.
7.Ortakların 3 Adet Fotoğrafları
8.Dışarıdan Müdür Varsa Görev Kabul Dilekçesi


LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIŞ BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
3.Anasözleşme Tadil Metni
4.Bir Önceki Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporu
5.Arttırılan Sermayenin Nereden Karşılandığı İle İlgili Mali Müşavir Raporu
6.Mali Müşavirin Oda Belgesinin Aslı
7. Müdürler Kurulu Sermaye Artırım Beyanı 


LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
3.Hisse Devir Sözleşmesi Noter 1 Adet
4.Ortak Pay Defteri Sayfalarının Fotokopisi
5.Yeni Ortağın Kimlik Fotokopisi
6.Yetkili Değişikliği Olacak İse Müdürlüğümüzde İmza Beyannamesi (Yeni Kimlik Varsa Düzenlenmeyecek)
          7. Şirket Tek Kişi Olacak İse Tek Kişilik Karar Örneği 1 Adet Noter Onaylı
        NOT 1 : Hisse Devir İşlemi Noterden Yapılıp Genel Kurul Kararında Noterin Adı, Tarih ve Yevmiye No Bilgileri Yazılacak.


LİMİTED ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİK BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
3.Taahhütname


LİMİTED ŞİRKET  MERKEZ NAKLİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
3.111.madde belgesi(KAYITLI BULUNDUĞU TSM  DEN ALINACAK)
4.  Tadil metni
5.  Taahhütname 
6.  Oda Kayıt Beyannamesi  


LİMİTED ŞİRKET TASFİYE GİRİŞ BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
3.Tasfiye Memuru İmza Beyannamesi (Yeni Kimlik Varsa Düzenlenmeyecek)
4.Tasfiye Memuru Mal Beyanı 
          5. Tasfiye Memuru İlan Metni 
         6.Tasfiye Memuru Kimlik Fotokopisi
       

     


LİMİTED ŞİRKET TASFİYE SONU TERKİN BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
3.Tasfiye Sonu Sıfırlanmış Bilanço
4.Tasfiye Memuru Mal Beyanı


LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
3.Tadil Metni


LİMİTED ŞİRKET YETKİLİ DEĞİŞİKLİK BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
3.Yetkilinin İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde Hazırlanacak (Yeni Kimlik Varsa Düzenlenmeyecek)
4.Yetkili Dışarıdan İse Görev Kabul Yazısı
         5. Yeni Yetkilinin Kimlik Fotokopisi
     

 
LİMİTED ŞİRKET  ŞUBE KAYIT BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Taahhütname 
3.Oda Kayıt Beyannamesi  
4.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
5.Yetkilinin İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde Hazırlanacak (Yeni Kimlik Varsa Düzenlenmeyecek)
          6. Yetkilinin Kimlik Fotokopisi
       


LİMİTED ŞİRKET  ŞUBE TERKİN BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet


LİMİTED ŞİRKET  ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Taahhütname 
3.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet


LİMİTED ŞİRKET ŞUBE YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİ BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
3.Yetkilinin İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde Hazırlanacak (Yeni Kimlik Varsa Düzenlenmeyecek)
           4. Yeni Yetkilinin Kimlik Fotokopisi
        

LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞ
1. Dilekçe
          2. Genel Kurul Kararı Noter Onaylı 1 Adet
3. Tür değiştirme planı (yeni anasözleşme planın içinde yer alacak)
4. Tür değiştirme raporu (yeni anasözleşme raporun içinde yer alacak)
5. Yeni türün kuruluşuna ilişkin belgeler (Dilekçe, taahhütname, oda kayıt beyannamesi, defter tasdikleri Müdürlüğümüzde yapılacak.)
6. Tür değişikliği yapan firmaya ait Mali Müşavir Özvarlık Tespit Raporu (Sermayesinin ödenip ödenmediği, karşılıksız kalıp kalmadığı rapora yazılacak ( Araçların şoförler odasından alınacak gerçek değerleri ve gayrimenkullerin değerleme şirketinden tespit edilen değeri
7. Mali Müşavir oda belgesi
8. Firmanın sicillere kayıtlı mal varlıklarına ilişkin beyan
9. Mersis sisteminden tür değişikliği başvurusu yapılacak                                                ANONİM ŞİRKET İŞLEMLERİ


     ANONİM ŞİRKET KURULUŞ BELGELERİ
1. Tescil Dilekçesi 
2.Anasözleşme (Onayı İşlemi Müdürlüğümüzde Yapılacak)
3.Taahhütname 
4.Oda Kayıt Beyannamesi
5.Ortakların Kimlik Asılları Gelecek (Ehliyet Kabul Edilmeyecek)
6.Sermaye ¼ ödendiğine dair bloke yazısı
7.Defter Tasdikleri Müdürlüğümüzde Onaylanacak. Defterler Müdürlüğümüzce Temin Edilmektedir.
8.Ortakların 3 Adet Fotoğrafları
9.Dışarıdan Yetkili Varsa Görev Kabul Dilekçesi


ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIŞ BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet
3.Yönetim Kurulu Kararı Noter Onaylı 1 Adet
4.Genel Kurul Evrakları (Hazirun Cetveli,Gündem,Bilanço Gelir Tablosu, Yıllık Faaliyet Raporları, Damga Vergisi)
5.Anasözleşme Tadil Metni
6.Bir Önceki Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporu
7.Arttırılan Sermayenin Nereden Karşılandığı İle İlgili Mali Müşavir Raporu
8.Mali Müşavirin Oda Belgesinin Aslı
9. Yönetim Kurulu Sermaye Artırım Beyanı 
10.Sermaye Artırım İştirak Formu 

ANONİM ŞİRKET İÇ YÖNERGE TESCİL BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet
3.Yönetim Kurulu Kararı Noter Onaylı 1 Adet
4.Genel Kurul Evrakları (Hazirun Cetveli,Gündem,Bilanço Gelir Tablosu, Yıllık Faaliyet Raporları, Damga Vergisi)
5.Anonim Şirket İç Yönergesi
NOT : Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince Anonim Şirketlerde onaylanması zorunlu olan İç Yönerge şirketin ilk genel kurul toplantısında görüşülmesi gerekir.

ANONİM ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİK BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet
3.Genel Kurul Evrakları (Hazirun Cetveli,Gündem,Bilanço Gelir Tablosu, Yıllık Faaliyet Raporları, Damga Vergisi)
4.Taahhütname

ANONİM ŞİRKET TASFİYE GİRİŞ BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet
3.Yönetim Kurulu Kararı Noter Onaylı 1 Adet
4.Genel Kurul Evrakları (Hazirun Cetveli,Gündem,Bilanço Gelir Tablosu, Yıllık Faaliyet Raporları, Damga Vergisi)
5.Tasfiye Memuru İmza Beyannamesi (Yeni Kimlik Varsa Düzenlenmeyecek)  

6. Tasfiye Memuru Mal Beyanı 
           7. Tasfiye Memuru İlan Metni   

           8. Tasfiye Memuru Kimlik Fotokopisi


ANONİM ŞİRKET TASFİYE SONU TERKİN BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet
3.Yönetim Kurulu Kararı Noter Onaylı 1 Adet
4.Genel Kurul Evrakları (Hazirun Cetveli,Gündem,Bilanço Gelir Tablosu, Yıllık Faaliyet Raporları, Damga Vergisi)
5.Tasfiye Sonu Sıfırlanmış Bilanço
6. Tasfiye Memuru Mal Beyanı


ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet
3.Yönetim Kurulu Kararı Noter Onaylı 1 Adet
4.Genel Kurul Evrakları (Hazirun Cetveli,Gündem,Bilanço Gelir Tablosu, Yıllık Faaliyet Raporları, Damga Vergisi)
5.Tadil Metni

ANONİM ŞİRKET YETKİLİ DEĞİŞİKLİK BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet
3.Yönetim Kurulu Kararı Noter Onaylı 1 Adet
4.Genel Kurul Evrakları (Hazirun Cetveli,Gündem,Bilanço Gelir Tablosu, Yıllık Faaliyet Raporları, Damga Vergisi)
5.Yetkilinin İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde Hazırlanacak (Yeni Kimlik Varsa Düzenlenmeyecek)
6.Yetkili Dışarıdan İse Görev Kabul Yazısı
          7. Yeni Yetkili Kimlik Fotokopisi


ANONİM ŞİRKET MERKEZ NAKLİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet
3.Genel Kurul Evrakları (Hazirun Cetveli,Gündem,Bilanço Gelir Tablosu, Yıllık Faaliyet Raporları, Damga Vergisi)
4.111.madde belgesi  (TSM  DEN ALINACAK)
5.  Tadil metni
6.  Taahhütname 
7.  Oda Kayıt Beyannamesi 

ANONİM ŞİRKET ŞUBE KAYIT BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Taahhütname 
3. Oda Kayıt Beyannamesi 
4.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet ( Ya da Yönetim Kurulu Karar Sureti)
5.Yetkilinin İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde Hazırlanacak (Yeni Kimlik Varsa Düzenlenmeyecek)
          6. Yetkili Kimlik Fotokopisi
      


ANONİM ŞİRKET ŞUBE TERKİN BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet ( Ya da Yönetim Kurulu Karar Sureti)

ANONİM ŞİRKET ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Taahhütname 
3.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet (Ya da Yönetim Kurulu Karar Sureti)

ANONİM ŞİRKET ŞUBE YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİ BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet ( Ya da Yönetim Kurulu Karar Sureti)
3.Yetkilinin İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde Hazırlanacak (Yeni Kimlik Varsa Düzenlenmeyecek) 
          4. Yeni Yetkili Kimlik Fotokopisi
        

    
                            KOOPERATİF İŞLEMLERİ


     KOOPERATİF KURULUŞ BELGELERİ
1. Tescil Dilekçesi
2.Anasözleşme (Onayı İşlemi Müdürlüğümüzde Yapılacak)
3.Taahhütname 
4. Oda Kayıt Beyannamesi 
5.Ortakların Kimlik Asılları Gelecek (Ehliyet Kabul Edilmeyecek)
6.Sermaye ¼ ödendiğine dair bloke yazısı
7.Defter Tasdikleri Müdürlüğümüzde Yapılacak
8.İlgili Makamdan Kuruluş İzin Yazısı
9.Mersis Sisteminden Başvuru

KOOPERATİF GENEL KURUL BELGELERİ
1.Tescil Dilekçesi
2.Genel Kurul Tutanağı Noter Onaylı 1 Adet
3.Genel Kurul Evrakları
4.Bakanlık Temsilci Raporu Asıl
5.Görevlendirme Yazısı Asıl
6.Görev Dağılım Kararı (Müdürlüğümüzde Onaylanacak)
7.Yeni Giren Yetkililer İçin İmza Beyannamesi (Yeni Kimlik Varsa Düzenlenmeyecek)
8.Denetleme Kurulu Diploma Fotokosi
9.Mersis Sisteminden BaşvuruMail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.