Üyelik Avantajları

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Biga Ticaret ve Sanayi Odası'na üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır. 

BİGA TSO Üyeleri Odamızın Web sayfalarında Hizmetler kısmında birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerden faydalanabilir. Bu hizmetler:

 

1. Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
2. İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
3. Odamız yayınlarından faydalanma,
4. Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
5. İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
6. İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,
7. Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
8. Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
9. İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve TOBB'a gönderilmesi,
10. Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
11. Yed-i vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
12. İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
13. Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
14. Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, kanuni ikametgah belgesi, mümessillik belgesi, imza sirküleri gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
15. Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
16. Ustalık, kalfalık, çıraklık vb. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
17. Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
18. Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı, Üye kimlik kartı
19. Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
20. Mücbir Sebep Belgesi düzenlenmesi,
21. Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
22. Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik seminer, panel, kurslar tertip edilmesi,
23. İlçemizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
24. Tahsis Tevziat Hissesi Belgeleri tanzim edilmesi,
25. Konferans salonumuzun üyelerimize tahsis edilmesi,
26. Yüksek öğretim gören ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere karşılıksız burs verilmesi,
27. Çeşitli faaliyet konularındaki firmalarla yapılan anlaşmalar neticesinde indirimden faydalanmalarının sağlanması,
28. Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.