Akreditasyon İzleme Komitesi
Akreditasyon İzleme Komitesi

 

GÖREV TANIMI

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi konularında standardın verdiği görevleri ifa etmek.


AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ’ nin GÖREVLERİ

1-) En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak.

2-) Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek.

3-) Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek.

4-) Tüm bu çalışmaları Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır.

5-) Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak.

6-) 3 Ayda bir yapılan AİK toplantılarına katılmak.


AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI

Komitenin Raportörü Genel Sekreter’dir. Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusu'dur.

1-) Her 3 ayda bir Olağan olarak toplanır.

2-) Başkanın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.

3-) Kararlar en az 3 üye ile alınır.

4-) Alınan kararlar Karar Defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.

5-) Karar Defteri Geliştirme ziyaretlerinde ve Denetimlerde ibraz edilir.

 

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ

https://www.tobb.org.tr/AkreditasyonKuruluSekreterligi/Sayfalar/AnaSayfa.php

 

Akreditasyon Sistemi nedir?

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, Birliğimiz;  EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası (British Chamber of Commerce) işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Ticaret Odası ile birlikte yürütmüştür.

Oda Akreditasyon Modeli 2005 yılından itibaren Birliğimiz tarafından yürütülmüş olup,  2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiş ve model kapsamındaki çalışmalar TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmaya başlamıştır.

2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve İngiltere Ticaret Odası’nın hazırladığı “2008 Akreditasyon Kılavuzu”nun tüm Oda/Borsalar tarafından uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Ticaret Odası ve Birliğimiz uzmanları 9 ay süren bir çalışma yapmış, bu çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kılavuzu” yayınlanmıştır. 2016 yılında ise puanlama sisteminde bir revizyon çalışması yapılarak ondalıklı puanlama sistemine geçiş yapılmıştır.

Bugüne kadar, 14 Dönemde 278 Oda/Borsa akredite edilmiştir. 15. ve 16. Dönem 37 Oda/Borsamız ise sürece kabul edilmiş ve çalışmalara başlamıştır.

Akreditasyon Sistemine dahil olmak isteyen Oda/Borsaların, öncelikle Akreditasyon Kılavuzu’nu dikkatli bir şekilde okumaları ve öncelikli olarak Başvuru Formu olmak üzere sistem kapsamında uygulanmakta olan tüm formları incelemeleri önemle tavsiye edilmektedir.
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.