KOSGEB Sinerji Odağı

KOSGEB desteklerine tek tıkla başvuru için:

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?Ret&fbclid=IwAR02PS-oyzScs4kAnVjP6zJ8XmOgbP9u4x_kvyT9ICs_F5P_TpuaDiUr4nA

 

KOSGEB Biga SİNERJİ ODAĞI

İlçemizde faaliyet gösteren Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine KOSGEB tarafından verilecek hizmetlerin ve desteklerin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve güç birliği yaparak yaygın ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacı ile Odamız ve KOSGEB arasında 09.05.2007 tarihinde yapılmış olan protokol ile Odamız bünyesinde KOSGEB SİNERJİ ODAĞI kurulmuştur.

KOSGEB’ in küçük ve orta ölçekli sanayicilere vermekte olduğu hizmet ve destekleri yaygınlaştırmak, ülke kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, KOBİ’ lerin üyesi bulunduğu Odalar ve Borsalar ile yakın iş birliği içinde yeni yapılanmalar gerçekleştirmek üzere KOSGEB ve TOBB arasında 29 Nisan 2003 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

Söz konusu protokol kapsamında TOBB’ a bağlı olan Odaların ve Borsaların KOBİ’ lerle olan üyelik bağlarından, insan kaynakları ve donanımından etkin bir şekilde faydalanılarak KOSGEB desteklerinin KOBİ’ lerin ayağına getirilmesi amaçlanmıştır.

Sinerji Odakları KOSGEB hizmet ve desteklerinin küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine sunulmasında aktif olarak görev alacak olup, ayrıca KOBİ’ lere yönelik gelişme projelerinin hazırlanarak hayata geçirilmesini sağlayacak ve koordine edecektir. Sinerji Odakları KOSGEB tarafından sağlanan hizmet ve desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla, KOSGEB hizmet birimlerinin faaliyetlerine destek sağlamak üzere, KOSGEB –Oda/Borsa ve/veya kuruluş işbirliği ile oluşturulacak bir birimdir.

Sinerji odaklarının en önemli özelliği, KOBİ’ lerin sorun ve ihtiyaçlarının tespiti, işletmelere sunulacak hizmet ve desteklerin belirlenmesi ve gerektiğinde projeler bazında çözüm üretilmesi aşamalarında TOBB üyesi oda ve borsalara kayıtlı işletmelere yol göstermektir. Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri, KOBİ’ lerle ilgili vakıf ve dernekler, Belediyeler ve Üniversitelerimizin bilgi ve tecrübe birikimi ile diğer imkanlarından yararlanılarak oluşturulacak olan sinerji ile başarının hedeflenmiş olmasıdır. Bir başka deyişle, güçler ve imkânlar birleştirilerek, illerimizde küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi, dünya pazarına açılması ve buna bağlı olarak illerimizin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunulması Sinerji Odaklarının amacını oluşturmaktadır.

KOSGEB Biga SİNERJİ ODAĞI BÜNYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

● Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine yönelik KOSGEB Destek ve Hizmetlerinin firma ziyaretleri, toplantı, seminer, panel, konferans gibi faaliyetlerle duyurulması ve tanıtılması,

● İşletmelerin ziyaret edilerek KOSGEB tarafından hazırlanmış olan anketlerin uygulanıp elde edilen bilgilere göre işletmelerin durumlarının tespit edilmesi, kategorilere ayrılması ve KOSGEB veri tabanına bilgilerin girilmesi,

● İşletmelere desteklerin verilmesi için, KOSGEB Destekleri ile ilgili bütün ön hazırlıkların tamamlanmasını sağlayarak destek başvuru dosyasını sorumluluk bölgesinde bulundukları KOSGEB İşletme Geliştirme Merkezine iletilmesi

KOSGEB Destekleri hakkında ayrıntılı bilgilere İnternet üzerinden www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

KOSGEB DESTEKLERİ 

● Banka Kredi Faiz Destekleri  
   0 Faizli Kosgeb Kobi Kayıtlı Eleman İstihdamını Destek Kredisi  
  0 Faizli Kosgeb Kobi İhracat Destek Kredisi  
  0 Faizli Deri Sektörü Osb’ye Taşınma Destek Kredisi  
  0 Faizli Gıda Sektörü Makine-Teçhizat Destek Kredisi 

● Bilişim  
  Bilgisayar Yazılımı Desteği  
  E-Ticarete Yönlendirme Desteği (Sinerji Odaları için) Altyapı Aşaması  
  E-Kobi Bilişim Destek Kredisi  
  Elektronik İmza Desteği 

● Bölgesel Kalkınma  
  Ortak kullanım amaçlı makine-teçhizat desteği  
  Nitelikli eleman desteği  
  Yerel ekonomik araştırma desteği  
  Altyapı ve üstyapı uygulama projesi desteği 

● Danışmanlık ve Eğitim  
  Kosgeb Danışmanlık Desteği  
  Kosgeb Özel Eğitim Desteği  
  Kosgeb Genel Eğitim Programları 

● Girişimciliği Geliştirme  
  Genç Girişimci Geliştirme Programı  
  Genel Girişimcilik Eğitimi  
  Yeni Girişimci Desteği  
 İş Geliştirme Merkezi Desteği 

● Kalite Geliştirme  
 Kalite Geliştirme Destekleri 

● Pazar Araştırma ve İhracaatı Geliştirme
 Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği  
  Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği  
  Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği  
  Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği  
  Tanıtım Desteği  
 Markaya Yönlendirme Desteği 

● Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
 Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri  
  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği  
  Gıda Sektörü Makine - Teçhizat Destek Kredisi  
  
● Uluslararası İşbirliği Geliştirme  
 İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi  
  Eşleştirme Desteği 

● KOSGEB Desteklerinden Kimler Yararlanabilir 
KOSGEB Desteklerinden;

• 1–250 arasında çalışanı olan, 
• İmalat sanayinde faaliyet gösteren, 
• Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) YTL'yi aşmayan, yasal KOBİ tanımına uyan tüm işletmeler yararlanabilir.
Ancak sermayesinin %25'inden fazlası büyük işletmelere veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşa ait olması halinde bu işletme KOBİ tanımından çıkar. Ortağı girişim sermayesi şirketi olan işletmeler bu kapsam dışındadır.


Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.