Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üyelerimizin gelişimini ve memnuniyetini arttırmayı,
Biga’da sürdürülebilir iş yaşamı ve girişimcilik ortamı oluşturmayı,
Paydaşlarımızla ortaklık temelli ve yapıcı ilişkiler kurmayı, 
Sürekli gelişen oda sistemlerini kurarak ve işleterek, yenilikçi oda refleksini kazanmayı, 
Kalite Yönetim Sistemi bilincini ve iyi yönetim uygulamalarının kurum içinde yerleşmesi için kurumsallaşma faaliyetlerini, standardizasyonunu ve personelini bu yönde eğitmeyi, sürekli gelişmeyi ve üyelerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı taahhüt eder.


MALİ  POLİTİKAMIZ

Biga Ticaret ve Sanayi Odası, alacaklarını etkin bir şekilde takip ederek, elde ettiği geliri güvenli, etkin ve ekonomik şekilde değerlendirir.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası, gelirlerini artırarak üyelerine daha iyi hizmet sunmak için planlamalar yapar.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası, risk ve getiri tercihleri doğrultusunda uygun yatırım araçlarını belirleyerek, gelirini optimum bir şekilde yönetir.


PERFORMANS YÖNETİMİ POLİTİKASI

Performans yönetim sistemleri çıktı/sonuç odaklı olmak durumundadır.

Ancak, hizmet sektöründe hizmetin kendisi kadar, nasıl yapıldığı da önemlidir.

Hizmet sektöründe sonuç odaklı olmak yerine, süreç odaklı olmak; hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği açısından daha anlamlıdır.

Tüm kurum ve kuruluşlar, benzerlerinden farklılıklar gösterir.

Farklı faaliyetleri olan kurumlarda aynı geleneksel Performans Değerlendirme Sistemi uygulanabilir olmayacaktır.

Performans Değerlendirme Sistemi’nde standart  yöntemlerin yerine kurum ve kuruluşların yöntem geliştirmeleri, sistemi maksimum fayda ile kullanılabilir kılacaktır.

Bu amaçla, Oda’mıza özgü yetkinlik ve süreçlerin birlikte ele alındığı  bir Performans Değerlendirme Sistemi tasarlanmıştır.

 Sistem tasarlanırken;

Kurumun nitelik ve kültürüne uygun,
Geliştirmelere  açık,
Esnek,
Uygulanabilir ve

Beceri, yetenek ve süreçlerin yönetimi” prensibine dayalı bir Performans Yönetim Sistemi oluşturulmak istenmiştir.


HABERLEŞME STRATEJİSİ

AMAÇ: Hedef kitle(ler)imize (üyelerimiz, yerel yönetimler, iş çevresi, hükûmet, sivil toplum kuruluşları) söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi şekillendirmemizi sağlayacak düzgün, aşamalı bir süreç oluşturmaktır.

UYGULAMA: Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kopyasının alınarak ve taranarak bilgisayar ortamında arşivlenmesi,

·Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin,  üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin ve bölgemizin kültürünü, folklorunu ve değerlerini içeren yazıların yer aldığı eko SANCAK dergisinin her üç ayda bir yayımlanması ve hedef kitle(lerimize) ulaştırılması,

·Biga TSO Yayın Kurulu tarafından Odamız yayınlarının içeriğinin belirlenmesi, yayınların kalite kontrol, kabul süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili her türlü koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi,

·Oda yönetiminin katılımlarıyla yılda bir yerel TV programları düzenlenmesi ve Odanın gündemdeki konular ve/veya yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüş ve düşüncelerinin kamuoyuna aktarılması,

·Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması, hedef kitle(lerimize) ulaştırılması,

·İlçemize ait sosyo- ekonomik verilerin yer aldığı Sosyo-Ekonomik Rapor’un her yıl düzenli olarak yayımlanması ve hedef kitle(lerimize) ulaştırılması 

·Kentimize ve ticari yaşama dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan sosyal, siyasal ve ekonomik konularda bütünüyle akademik bir yaklaşımla sosyo-ekonomik araştırmalar yapılması, araştırma bulgularının hedef kitle(ler) ile paylaşılması,

·Biga TSO tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenmesi,

·Biga TSOnun yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında Biga TSO yöneticileri tarafından basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaması,

·Biga TSO’nun faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın bültenleri hazırlanması,

·Odanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılması,

·Odanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar düzenlenmesi, 

·SMS, e-posta, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması,

·İnternet sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlanması,

·Üyelerimizin e-posta ve SMS gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve SMS programı üzerinden yapılmasının sağlanması,

·Oda üyelerinin vefat haberlerinin SMS programı ile isteyen üyelere  mesai saatleri  içinde     (saat 08:00 ve 17:00 arasında) duyurulmasının sağlanması,

· Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılması,

·Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni)  basına açık olarak yapılması, 

·Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması,

·Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Oda yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi,

·Belli başlı ulusal ve yerel gazeteler ile abonelik sisteminin oluşturulması,

·Odamızın basında yer alan haberlerine ilişkin web sayfasında Basında Biga TSO bölümünün güncel tutulması

·Odamızın basında yer alan haberlerinin, basında yer alma oranlarının ve Odamız internet sitesine (www.bigatso.tobb.org.tr) giriş oranlarının 3 aylık olarak raporlanarak yönetime sunulması.


HABERLEŞME POLİTİKASI

“BİGA TİCARET HAYATINA VE SANAYİSİNE YÜKSEK KATKIYI VERMEK İÇİN DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU YERDE, DOĞRU BİLGİLERİN PAYLAŞIMINI, HABERLEŞME ARAÇLARI VASITASIYLA GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜYELERİMİZİN, ÜRETİCİLERİMİZİN İMALAT SANAYİ İLE PAYDAŞI KURULUŞLARIN VE HALKIMIZIN İLETİŞİMİNİ SAĞLIKLI, ZAMANINDA VE DOĞRU BİLGİLERLE SAĞLAMAKTIR.”


BİLGİ İŞLEM  POLİTİKAMIZ

Günümüzde sadece çalışanlarıyla değil; üyeleri, iç ve dış paydaşları ile diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliğini sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak, oluşabilecek risklere karşı önlem alan ve sürdürülebilir bir sistem Biga TSO’nun bilgi işlem politikasını oluşturmaktadır.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Odamızın İnsan Kaynakları Politikası; TOBB oda sistemindeki konumunu ve kapasitesini artırarak sürdüren, üyelerinin ve paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanına değer veren, değişime açık, bölgesinde lider bir oda olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir oda olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Odamızda çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.