Misyon ve Vizyon

BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ETİK KURALLARI

Biga TSO organ üyeleri, çalışanları, Biga TSO’yu temsil edenler, üyelerle, birbirleriyle ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

* YASALARA UYGUNLUK VE ADİL HİZMET;

Her türlü çalışma, yasalara uygun bir şekilde, genellik ve eşitlik ilkelerine dikkat edilerek adil bir şekilde yapılır.

 

* GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KAMU HİZMETİ BİLİNCİ;

Anayasal kamu niteliğinde meslek örgütü yapılanması olma bilinci ile çalışılır.

 

* KARAR ALMADA YÖNETİŞİM, KATILIMCILIK VE DEMOKRASİ;

Karar alma ve uygulama sürecinde, üyelerin ve meslek komitelerinin yaklaşımı ve kararları değerlendirilerek, gerekirse komisyon çalışması ile meclis tarafından demokratik ortamda karar alınır.

 

* MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK;

Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır. 

 

* ÜYE HİZMET BİLİNCİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YAKLAŞIMI;

Üyelerin menfaati için kurulmuş olma bilinci ile müşteri memnuniyeti odaklı üye hizmet bilinci ile her türlü çalışma yapılır.

 

* SAYGINLIK, NEZAKET VE GÜVEN;

İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde, itibar ve güveni sağlayacak şekilde, nezaket kuralları çerçevesinde yürütülür.

 

* POZİTİF ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM;

Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir, çözüm odaklı faaliyetler yapılır.

 

* DÜRÜSTLÜK, TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK;

Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır. Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.

 

* BİLGİ VERME, SAYDAMLIK;

Her aşamada saydamlığa özen gösterilir ve bilgiye ulaşma sağlanır ve bilgi paylaşımı yapılır.

 

* FIRSAT EŞİTLİĞİ;

Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.

 

* FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI;

Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir.

 

* YÖNETİCİLERİN HESAP VERME SORUMLULUĞU;

Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.

 

* GÖREV VE YETKİLERİN MENFAAT AMACIYLA KULLANILMAMASI;

Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.

 

* SAVURGANLIKTAN KAÇINMA ve KAYNAKLARI DOĞRU KULLANMAK;

Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.