Disiplin Kurulu

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

 

DİSİPLİN KURULU

  

S/N

ADI SOYADI

GÖREVİ / UNVANI

1

AV. ERHAN BİTİRİM

DİSİPLİN KURULU BAŞKANI

2

SERVET BAYRAM

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

3

MUSTAFA KAHYAOĞLU

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

4

MUZAFFER GEZEK

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

5

HAMDİ BOZ

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

6

ALİ KURT

DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

 

Oda disiplin kurulu

  Madde 21- Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

  Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

  Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

 

Oda disiplin kurulunun görevleri

 

 

 Madde 22- Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.

  b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. 


https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7530&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.