ODA AİDAT BORÇLARI 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR
05-07-2021

ODA AİDAT BORÇLARI 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR


Sayın Üyemiz;


“7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bu Kanun’a göre;

1. Üyelerimizin taksitlendirme imkânından faydalanabilmeleri için 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

2. Kanun 30 Nisan 2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını yani 2020 yılı ve öncesi dönemlere ait aidatları kapsamaktadır.


3. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 30 Eylül 2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.


4. Kanun kapsamında borçlarını taksitlendirmek isteyen üyelerimizde aidatlarını yine 30 Eylül 2021 tarihine kadar müracaat ederek takip eden aydan başlamak üzere altı eşit taksitte (31 Ekim 2021 – 31 Mart 2022 arası) ödeyebilir. Yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen bir taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.


Bilgilerinize sunulur.


BİGA  TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI


Eki: 7326 Sayılı Kanuna Göre Borç Yapılandırma Başvuru DilekçesiMail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.