MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN SATICILARCA İPTALİ
19-07-2023

MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN SATICILARCA İPTALİ

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Odamıza gönderdiği; T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nce Birliklerine iletilen yazıda;

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Mesafeli sözleşmeler" başlıklı 48 inci maddesinin (3) ve (7) numaralı fıkralarında ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin "Sözleşmenin ifası ve teslimat" başlıklı 16 ncı maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarında yer alan hükümler gereğince satıcının basiretli bir tacir gibi davranarak mesafeli sözleşme yöntemiyle tüketiciden sipariş aldığı malı süresi içerisinde teslim etmesinin zorunlu kılındığı; malın stokta kalmadığı/temin edilemediği gerekçe gösterilerek mesafeli sözleşmenin iptal edilmesinin ise mevzuata aykırı bir işlem ve uygulama olarak belirlendiği; bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edildiğinin tespiti durumunda 6502 sayılı Kanun uyarınca öngörülen idari yaptırımların uygulanmakta olduğu bildirilmiştir.

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısında; ülkemizde son dönemlerde yaşanmakta olan kur hareketleri nedeniyle piyasaya arz edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında gözlemlenen dalgalanmalarla birlikte; elektronik ticaret ortamında tüketicilere mesafeli sözleşme yöntemiyle satışı gerçekleştirilen malların ilerleyen dönemde daha yüksek bir fiyattan satışa sunma amacıyla herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı gerekçesiyle satıcılar tarafından iptal edildiğine ilişkin gerek Bakanlıklarına ulaşan tüketici başvurularının gerekse de geleneksel ve sosyal medya üzerinde yer alan yorum ve haberlerin Genel Müdürlükleri tarafından titizlikle incelendiği ve takip edildiği;

 

Malumları olduğu üzere, tüketicilerin taraf oldukları işlem ve sözleşmelerde ekonomik çıkarlarının korunması ve zararlarının tazmin edilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Mesafeli sözleşmeler” başlıklı 48 inci maddesinin (3) ve (7) numaralı fıkralarında yer alan;

 

“(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.”

 

“(7) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici, satıcı ve sağlayıcı ile mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.”

 

hükümleri ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin “Sözleşmenin ifası ve teslimat” başlıklı 16 ncı maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarında yer alan “(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.”

 

“(4) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının ve satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.”

 

hükümleri uyarınca, satıcının basiretli bir tacir gibi davranarak mesafeli sözleşme yöntemiyle tüketiciden sipariş aldığı malı süresi içerisinde teslim etmesinin zorunlu kılındığı, malın stokta kalmadığı/temin edilemediği gerekçe gösterilerek mesafeli sözleşmenin iptal edilmesinin ise mevzuata aykırı bir işlem ve uygulama olarak belirlendiği; bu itibarla, Bakanlıkları teşkilatı tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edildiğinin tespiti durumunda 6502 sayılı Kanun uyarınca öngörülen idari yaptırımların uygulanmakta olduğuna ilişkin elektronik ticaret alanında faaliyet göstermekte olan Odamız üyelerinin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

 

Üyelerimizin bilgisine ve dikkatine önemle sunarız.

Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.