KUYUMCULUKTA YENİ DÖNEM
11-11-2021

KUYUMCULUKTA YENİ DÖNEM

 

Kuyumculukta yeni dönem başlıyor. Artık sadece yetki belgesi olan işletmeler kuyum ticareti yapabilecek olup işletmelerin belgelerini 31 Aralık'a kadar alması gerekmektedir.

Kuyum ticareti yapan işletmelere de yetki belgesi zorunluluğu getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 31.12.2021 tarihine kadar https://ktbs.ticaret.gov.tr/ üzerinden kuyum ticareti yapan işletmeler yetki belgesi talebinde bulunmalılardır.

14.04.2021 Tarih ve 31454 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacaktır.

 

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar şöyledir;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması,

d) Kuyumcuların;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

3) Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.

 

İlgili üyelerimizin https://ktbs.ticaret.gov.tr/ üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar yetki belgesi alması hususunda gereğini bilgilerine sunarız.

 

Yetki belgesi nasıl alınır? https://ktbs.ticaret.gov.tr/Home/Download

Sık sorulan sorular https://ktbs.ticaret.gov.tr/Home/SikcaSorulanSorularDok

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38527&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.